Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0082 - Správa majetku

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 950

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

mezipoložkový přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci na odvětví 0082 - Správa majetku:

 

  1. snížení

Snížení finančních prostředků z paragrafu Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položky Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0551

4339

5493

 

 

- 128,0

 

  1. zvýšení

ba)  zvýšení finančních prostředků na paragrafu Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra a položce Budovy, haly a stavby, ORG 0081429213020 - Rekonstrukce domu u Vršovického nádraží 30/30

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0582

4376

6121

000000010

0081429213020

+ 86,0

 

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  zvýšení finančních prostředků na paragrafu Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra a položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0582

4376

5137

 

 

+ 18,0

 

bc)  zvýšení finančních prostředků na paragrafu Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra a položce Nákup materiálu

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0582

4376

5139

 

 

+ 24,0

 

II.   ukládá

1. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; sociální oblast; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Vališ, pověřený ved. OEK

Na vědomí:     OMP

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-152753/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10