Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu u projektů podpořených v rámci dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2020

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 949

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. souhlasí

  1. s návrhem na změnu rozpočtu projektu Osvobozené školy, z. ú., s názvem „Na Desítce jsem doma!“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2. s návrhem na změnu rozpočtu projektu Osvobozené školy, z. ú., s názvem „Zelená Desítka!“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu
  3. s návrhem na změnu rozpočtu projektu Sportovního klubu Žižkov Praha, z. s., s názvem „Tenisový víkend na Primasce“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu
  4. s návrhem na změnu rozpočtu projektu Josefíny Frýbové s názvem „Umění v plevelu“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu
  5. s návrhem na změnu rozpočtu projektu Maltézské pomoci, o. p. s., s názvem „Osobní asistence“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Procházkovi, vedoucí OKP

1.1.    informovat žadatele o obsahu přijatého usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         projekty MČ Praha 10; rozpočet

Provede:         Mgr. Procházka, ved. OKP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-139103/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10