Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0063 - Projekty MČ Praha 10 do odvětví 0010 - Pokladní správa

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 948

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

mezipoložkový přesun z odvětví 0063 - Projekty MČ Praha 10 do odvětví 0010 - Pokladní správa dle následující tabulky:

 

  1. snížení výdajové části paragrafu 5213 - Krizová opatření, položky 5169 - nákup ostatních služeb, ÚZ 127 - COVID 19

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0763

5213

5169

000000127

 

- 700

 

  1. zvýšení výdajové části paragrafu 5213 - Krizová opatření, položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 127 - COVID 19

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0710

5213

5901

000000127

 

+ 700

 

II.   ukládá

1. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    provést mezipoložkový přesun v rozpočtu Městské části Praha 10 na rok 2020 podle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         projekty MČ Praha 10; rozpočet

Provede:         Ing. Vališ, pověřený ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-158430/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10