Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 946

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

pro Mateřskou školu, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvkovou organizaci převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 200 tis. Kč a čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 520 tis. Kč na financování projektu SFŽP - vybudování přírodní vzdělávací zahrady

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit informování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvkové organizace dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; zřízené organizace

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-155514/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10