Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o změně platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 945

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

platový postup ředitele příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 - postup do vyššího platového stupně (kód ZŠ47) dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

výši osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 (kód MŠ06) dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit zpracování a podepsání nových platových výměrů dle bodu I. a bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         školství; zřízené organizace

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-149736/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10