Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí finančních darů pro učitele - školní metodiky prevence ze základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 943

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

poskytnutí finančních darů pro učitele - školní metodiky prevence ze základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit zpracování darovacích smluv dle bodu I. tohoto usnesení, smlouvy podepsat, zajistit informování školních metodiků prevence o nutnosti podpisu darovací smlouvy a zajistit finanční transakce dle podepsaných smluv

 

Termín: 27. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         školství

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-140936/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10