Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na převod finančních prostředků Kulturního domu Barikádníků, příspěvkové organizace, z běžného účtu FKSP na základní běžný účet

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 941

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

převod finančních prostředků Kulturního domu Barikádníků, příspěvkové organizace, z běžného účtu FKSP na základní běžný účet, a to ve výši 10 288,75 Kč

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit informování ředitelky Kulturního domu Barikádníků, příspěvkové organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; zřízené organizace

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     KD Barikádníků

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-153027/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10