Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 8032)

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 940

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 8032):

 

a)zvýšení

Zvýšení výdajové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje s ÚZ 000033063, ORG 0010492 - EU Šablony ZŠ Brigádníků

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

5347

000033063

0010492000000

27,0

 

b)zvýšení

Zvýšení příjmové části paragrafu Základní školy a položky Ostatní přijaté vratky transferů s ÚZ 000033063, ORG 0010492 - EU Šablony ZŠ Brigádníků

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

2229

000033063

0010492000000

27,0

 

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Vališ, pověřený ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-150664/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10