Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7006)

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 939

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7006):

 

  1. zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikované rezervy s UZ 108100104 - podíl HMP neinvestiční, s UZ 108517050 - podíl EU neinvestiční, ORG 2540956000000 - Operační program Praha - pól růstu ČR - V 37 ZŠ, Praha 10, Olešská 18/2222 - „Multimediální učebna ve výuce základní školy“

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6409

5901

108100104

2540956000000

492,00

1041

6409

5901

108517050

2540956000000

615,00

 

b)    snížení výdajové části paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikované rezervy s UZ 108100104 - podíl HMP neinvestiční, s UZ 108517050 - podíl EU neinvestiční, ORG 2711995000000 - Operační program Praha - pól růstu ČR - V 54 MŠ, Praha 10, Přetlucká 51/2252 - „Spojujeme svět III“

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6409

5901

108100104

2711995000000

- 400,30

1041

6409

5901

108517050

2711995000000

- 400,30

 

 

 

 

- 2 -

 

 

c)    snížení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s UZ 108100104 - podíl HMP neinvestiční, s UZ 108517050 - podíl EU neinvestiční, ORG 2540956000000 - Operační program Praha - pól růstu ČR - V 37 ZŠ, Praha 10, Olešská 18/2222 - „Multimediální učebna ve výuce základní školy“

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5336

108100104

2540956000000

- 492,00

0441

3113

5336

108517050

2540956000000

- 615,00

 

d)    zvýšení výdajové části paragrafu Mateřské školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s UZ 108100104 - podíl HMP neinvestiční, s UZ 108517050 - podíl EU neinvestiční, ORG 2711995000000 - Operační program Praha - pól růstu ČR - V 54 MŠ, Praha 10, Přetlucká 51/2252 „Spojujeme svět III“

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3111

5336

108100104

2711995000000

400,30

0441

3111

5336

108517050

2711995000000

400,30

 

II.   ukládá

1. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Vališ, pověřený ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-139258/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10