Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 938

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství pro rok 2020, dle následující tabulky:

 

  1. snížení

Snížení výdajové části paragrafu Školní stravování a položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 21 - ŠJ modernizace vybavení

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3141

5331

000000021

 

- 64

 

  1. zvýšení

Zvýšení výdajové části paragrafu Školní stravování a položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORG 46 - Školní jídelna

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3141

5331

 

000000000046

+ 64

 

II.   ukládá

1. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Vališ, pověřený ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-099652/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10