Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení výpovědi smlouvy o ostraze objektů č. 2019/OMP/0048 ze dne 31. 1. 2019

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 937

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

výpověď smlouvy o ostraze objektů č. 2019/OMP/0048 ze dne 31. 1. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat a zajistit odeslání výpovědi dodavateli SECRET GUARD, s. r. o., se sídlem Žerotínova 1273/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 024 60 271, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         policie - bezpečnost

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-156900/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10