Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení zajištění stropní konstrukce nad schodištěm v objektu školy a oprava omítek stropů ve třídách ZŠ Švehlova, Praha 10 - HAVÁRIE“

Datum přijetí: 10.11.2020
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 934

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 9. 11. 2020 „Provedení zajištění stropní konstrukce nad schodištěm v objektu školy a oprava omítek stropů ve třídách ZŠ Švehlova, Praha 10 - HAVÁRIE“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Stavební firma Dráb a spol., s. r. o., se sídlem Benešov, F. V. Mareše 2056, PSČ 256 01, IČO 278 66 785, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení zajištění stropní konstrukce nad schodištěm v objektu školy a oprava omítek stropů ve třídách ZŠ Švehlova, Praha 10 - HAVÁRIE“ se společností Stavební firma Dráb a spol., s. r. o., se sídlem Benešov, F. V. Mareše 2056, PSČ 256 01, IČO 278 66 785, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         správa obecního majetku; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-153570/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10