Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 57 Operačního programu Praha - pól růstu ČR

Datum přijetí: 10.11.2020
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 933

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 57 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na akci „Výstavba MŠ Bajkalská“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    zajistit podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 57 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na akci „Výstavba MŠ Bajkalská“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-154590/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10