Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení požadavků ÚMČ na náhradní prostory po dobu rekonstrukce budovy Radnice Městské části Praha 10, vyhlášení výběrového řízení a odeslání výzvy k podání nabídky

Datum přijetí: 3.11.2020
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 931

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. výzvu k předložení nabídky k nájmu náhradních prostor po dobu rekonstrukce objektu Úřadu městské části Praha 10 učiněnou v souladu s § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2. zveřejnění výzvy k předložení nabídky k nájmu náhradních prostor po dobu rekonstrukce objektu Úřadu městské části Praha 10 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na profilu zadavatele a zveřejnění této výzvy i jiným vhodným způsobem
  3. odeslání adresné výzvy k podání nabídky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. JUDr. Hatalové MBA, tajemnici

1.1.    zajistit zveřejnění výzvy schválené dle bodu I. a) a b) tohoto usnesení na profilu zadavatele, případně zajistit i zveřejnění jiným vhodným způsobem

 

Termín: 10. 11. 2020

 

1.2.    zajistit odeslání adresné výzvy dle bodu I. c) tohoto usnesení

 

Termín: 10. 11. 2020

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta; JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         rekonstrukce ÚMČ

Provede:         JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Na vědomí:     -

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:      P10-152186/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10