Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh změn Výboru pro sport a volnočasové aktivity zastupitelstva MČ Praha 10 (VSVA)

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/18/2020
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) změnu názvu Výboru pro sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10, a to na Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10 (VKSVA)

b) rozšíření působnosti výboru o oblast kultura a udělování čestného občanství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. stanovuje

v souladu s § 77 odst. 4 ve pojení s § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze počet členů výboru na 9

 

III. odvolává

člena výboru MgA. Davida Kašpara (Vlasta)

 

 

- 2 -

 

IV. volí

členy výboru

Ing. Ladislava Koubka (Piráti Praha 10)

Ing. Reného Kubáška

Mgr. Šárku Gandalovičovou

 

 

to vše s účinností od 25. 5. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-029670/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10