Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2020

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/17/2020
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)  poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2020 žadatelům ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)  uzavření veřejnoprávních smluv ve znění schváleném usnesením Rady MČ Praha 10 č. 657 ze dne 27. 8. 2019 s žadateli dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:      P10-021531/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10