Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 27.1.2020
Číslo usnesení: 14/7/2020
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 příspěvek na stravování za stejných podmínek a ve stejné výši v jakých je tento poskytován zaměstnancům MČ Praha 10 zařazeným do Úřadu městské části Praha 10

 

s účinností od 1. 2. 2020

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

Předkladatel:  JUDr. Jana Hatalová, MBA pověřená výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

Číslo tisku:     P10-002319/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10