Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Search Results » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu tajemníka/ce Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 3.12.2019
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: 1021

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    s  návrhem na změnu tajemníka/ce Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 s účinností od 1. 1. 2020

  1.  

 

  1. pověřuje

JUDr. Janu Hatalovou, MBA, pověřenou výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10, předložit návrh na změnu tajemníka/ce Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho zasedání konaném dne 16. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, pověřená výk. čin. taj.

Anotace:         personální záležitosti; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     KOV; KT/pers.; KS/RaZ

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, pověřená výk. čin. taj.

Číslo tisku:      P10-132840/2019

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10