Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019
MČ Praha 10

Datum přijetí: 21.11.2018
Číslo usnesení: 1/20/2018
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D.

Číslo tisku:     P10-066397/2018

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10