Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu ke schválení působností komisí RMČ Praha 10 v souladu s § 3 Jednacího řádu komisí RMČ Praha 10

Datum přijetí: 12.3.2019
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 182

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

působnosti komisí RMČ Praha 10 takto:

 

a)    pro Komisi bytové politiky (KBP) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    pro Komisi územního rozvoje (KÚR) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    pro Komisi výchovně vzdělávací (KVV) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)    pro Komisi pro kulturu a udělování čestného občanství (KKČO) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    pro Komisi majetkovou a nebytových prostor (KMN) dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

f)    pro Komisi bezpečnostní (KB) dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

g)    pro Komisi dotační politiky (KDP) dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

h)    pro Komisi pro podporu podnikání (KPP) dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

i)     pro Komisi pro rekonstrukci radnice (KRR) dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

j)     pro Komisi pro dopravu a parkování (KPDP) dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

k)    pro Komisi památkovou (KPAM) dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

l)     pro Komisi pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21) dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     členům komisí rady; tajemníkům komisí rady

Garant:            pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-030906/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10