Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k realizaci procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/30/2018
Číslo materiálu: 30
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

a) informaci o průběhu 3. ročníku projektu Moje stopa dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b) Výsledky hlasování „Praha 10 – participativní rozpočet“, zpracované společností Demokracie 2.1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

c) Vyhodnocení procesu participativního rozpočtování městské části Praha 10, zpracované společností Agora CE, o. p. s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) alokaci 5 000 000 Kč v rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2019 pro realizaci 4. ročníku projektu Moje stopa

b) Pravidla pro vyhlášení Výzvy pro podání návrhů do projektu Moje stopa dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit v pokladní správě účelovou rozpočtovou rezervu pro participativní rozpočet dle bodu II. a) tohoto usnesení

                                                                                Kontrolní termín: 31. 12. 2018

                                                                                Termín: 31. 3. 2019

 

2. Mgr. Zoufalíkovi, uvolněnému členu RMČ

2.1. informovat ZMČ Praha 10 o postupu v realizaci 4. ročníku projektu Moje stopa

 

                                                                                              Termín: 31. 12. 2018

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-058036/2018

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10