Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/22/2013 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1196, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 3, Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, Praha 10, rozděleného na jednotky

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/11/2017
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

     část usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/22/2013 ze dne 23. 9. 2013 v bodě I.

 

II. schvaluje

  záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 Praha 10, v domě č. p. 1196, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 3, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

 

- 2 -

 

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena  Kč

Cena za podíl na pozemcích parc. č.

1509/1

1505

1504/1

1504/2

1503/1

Celkem kupní cena bytové jednotky včetně podílu na pozemcích

*******

*******

1196/02

661 874,-

24 694,-

686 568,-

*******

*******

-

-

-

-

*******

*******

1196/03

992 811,-

37 042,-

1 029 853,-

*******

*******

-

-

-

-

*******

*******

1196/04

1 001 126,-

37 352,-

1 038 478,-

*******

*******

-

-

-

-

*******

*******

1196/05

1 002 789,-

37 414,-

1 040 203,-

*******

*******

1196/06

989 485,-

36 918,-

1 026 403,-

*******

*******

1196/07

994 474,-

37 104,-

1 031 578,-

*******

*******

-

-

-

-

*******

*******

1196/08

1 006 115,-

37 538,-

1 043 653,-

*******

*******

1196/09

987 822,-

36 856,-

1 024 678,-

*******

*******

1196/10

996 137,-

37 166,-

1 033 303,-

*******

*******

-

-

-

-

*******

*******

-

-

-

-

*******

*******

1196/11

989 485,-

36 918,-

1 026 403,-

*******

*******

1196/13

992 811,-

37 042,-

1 029 853,-

*******

*******

-

-

-

-

*******

*******

1196/14

992 811,-

37 042,-

1 029 853,-

*******

*******

1196/15

982 833,-

36 669,-

1 019 502,-

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S. E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-075596/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10