Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 za rok 2016

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/37/2017
Číslo materiálu: 33
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zprávu předsedkyně kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Ing. Jany Čunátové o činnosti kontrolního výboru za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Čunátová, předsedkyně KoV

Číslo tisku:    P10-056653/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10