Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/36/2017
Číslo materiálu: 32
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

 

a)pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

ve funkci člena zastupitelstva ve výši 1 973 Kč

Pozn.: částka 1 973 Kč je složena z částky 1242,- Kč (za výkon funkce člena zastupitelstva) + 731 Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

b)pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena rady ve výši 5 798,- Kč

Pozn.: částka 5 798 Kč je složena z částky 5 067 Kč (za výkon funkce člena rady) + 731 Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

c)pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 4 356 Kč

Pozn.: částka 4 356 Kč je složena z částky 3 625 Kč (za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady) + 731 Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

d)pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši 4 024 Kč

Pozn.: částka 4 024 Kč je složena z  částky 3 293 Kč (za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu + 731 Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

s účinností od 12. 6. 2017

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:     P10-041713/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10