Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu tajemnice Výboru pro kulturu a památky (VKP) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/10/2016
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

do funkce tajemnice Výboru pro kulturu a památky (VKP) Zastupitelstva městské části Praha 10 Mgr. Zdeňku Janků, s účinností od 22. 6. 2016

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 Předkladatel: Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:    P10–060779/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10