Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/17/2016
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/17/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

k návrhu na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.      schvaluje

zadání veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“ formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně odůvodnění veřejné zakázky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, za podmínek stanovených dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.    ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.      organizačně zajistit zadání veřejné zakázky schválené dle bodu I. tohoto usnesení, včetně výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky

Termín: 31. 1. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-054911/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10