Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/36/2016
Číslo materiálu: 26
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí 

informaci o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. zrušuje

usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/9/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na ukončení realizace Koncepce městské části Praha 10 pro řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010, včetně Podpůrného sociálního programu bydlení a záměru vytvoření Koncepce sociálního bydlení, v bodě II./1.2

 

III.   ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit přípravu návrhu Koncepce sociálního bydlení ve smyslu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/9/2015 ze dne 21. 9. 2015, v návaznosti na připravovanou Koncepci rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy a předložit ji ZMČ ke schválení

 

Kontrolní termín: 31. 12. 2016

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-129196/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10