Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Search Results » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu 2015 (RO 2084 a 3043)

Datum přijetí: 18.11.2015
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: 1021

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)  saldo finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 (RO 2084)

Výdej

ORJ 1010 paragraf 6330 položka 5347 DAL                                        105,9 tis. Kč

Financování

ORJ 1010 položka 8115                                                                        105.9 tis. Kč

 

Příjem

ORJ 1010 paragraf 6330 položka 4137                                              2 055,3 tis. Kč

Financování

ORJ 0991  položka 8115  UZ 98187  DAL                                           369,0  tis. Kč

ORJ 0991  položka 8115  UZ 98071  DAL                                        1 686,3  tis. Kč

 

b)  saldo finančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2013 (RO 3043)

Příjem

ORJ 1010 paragraf 6330 položka 4137                                                49 337,7 tis. Kč

Financování

ORJ 1010 položka 8115  DAL                                                                         49 337,7 tis. Kč

 

II.   ukládá

1. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

1.1.    provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2014 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2015

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Kleslová, starostka

Anotace:         rozpočet

Provede:         Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Gombíková, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-117251/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10