Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/18/2015
Číslo materiálu: 13.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. schvaluje
    1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
    2. prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny dle této tabulky:

 

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle PV

Poslední využití

Podlaží

plocha v m2

Kupující

Datum narození/IČ

Odhadní cena v Kč

Kupní cena v Kč

Na Spojce

731/1

k.ú. Vršovice

731/33

sklad

1. PP

28,80

*******

*******

338 620

505 000

Záběhlická

1915/16

k.ú. Záběhlice

1915/14

sklad malířského materiálu

1. PP

35

*******

*******

272 410

461 000

 

 

 

- 2 -

 

 

Útulná

506/17

k.ú. Malešice

506/60

sklad nábytku

1. PP

12,90

*******

*******

81 770

90 100

Útulná

507/15

k.ú. Malešice

507/63

sklad

1. PP

18,10

*******

*******

114 730

130 100

 

 

 

III. ukládá

         1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je kupujícím uchazečům k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 10. 9. 2015

 

1.2. uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s kupujícími dle bodu II. tohoto usnesení                                                          

Termín: 9. 11. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-079141/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10