Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů na rok 2015 pro oblasti Sociální; Kultura a umění; Sport, tělovýchova a volný čas; Protidrogová prevence a prevence kriminality; Životní prostředí - prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/27/2015
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

a) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů na rok 2015 pro oblasti Sociální; Kultura a umění; Sport, tělovýchova a volný čas; Protidrogová prevence a prevence kriminality; Životní prostředí - prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu

b) uzavření veřejnoprávních smluv, včetně dodatků s vybranými subjekty dle přílohy č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1 realizovat schválený program dle tohoto usnesení, v souladu s platnými grantovými pravidly a dle novely č. 24/2015 Sb., kterým se měním zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Termín: 31. 12. 2015

 

 

- 2 -

 

 

1.2. zajistit vypracování a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace MČ Praha 10 dle schválené vzorové smlouvy, včetně dodatků a schváleného návrhu - přílohy č. 2a) a 2b) předloženého materiálu

Termín: průběžně

Kontrolní termín: 30. 7. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-043882/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10