Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

 

PŘEDSEDA --
TAJEMNÍK

Bc. Martin Pecánek

Telefon: 267 093 565, e-mail: martin.pecanek@praha10.cz

PŮSOBNOST

A. Všeobecně:

 1. Stanoviska VŽPI k návrhům ročních rozpočtů
 2. Stanoviska VŽPI k záměrům a koncepcím na území MČ Praha 10, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 3. Projednání významných záměrů MČ Praha 10 v oblastech životního prostředí, technické vybavenosti a dopravní infrastruktury
 4. Průběžná a sezónní činnost výboru - viz B.
 5. Iniciativní působnost výboru - viz C.

B. Průběžná a sezonní činnost výboru:

 1. Monitoring údržby zeleně
 2. Monitoring průběhu seče trav na veřejných zelených plochách
 3. Monitoring výsadeb stromů a ostatní veřejné zeleně
 4. Monitoring odpadového hospodářství a využívání nádob na komunální separovaný a velkoobjemový odpad
 5. Monitoring černých skládek a problémových míst
 6. Monitoring průběhu zimní údržby komunikací, zejména pěších
 7. Monitoring průběhu blokových čištění
 8. Monitoring rekonstrukcí komunikací a ulic ze strany TSK a dalších organizací
 9. Monitoring průběhu přípravy, realizace a provozu významných projektů dopravní a technické infrastruktury s vazbou na území MČ Praha 10
 10. Monitoring projektů participativního rozpočtu s vazbou na veřejný prostor v oblastech životního prostředí a dopravy

C. Iniciativní působnost výboru:

 1. Revitalizace urbanizovaných veřejných ploch
 2. Revitalizace zelených veřejných ploch (herní a volnočasové prvky)
 3. Drobný mobiliář či výtvarné prvky na veřejných prostranstvích
 4. Zkvalitňování městské navigace a informačního systému pro pěší
 5. Podpora nového využití brownfieldů
 6. Podpora výsadby uličních stromořadí a ostatní veřejné zeleně
 7. "Pejskařská" problematika
 8. Průběžné zefektivňování systému tříděného odpadu
 9. Environmentální osvěta obyvatelstva a spolupráce MČ s organizacemi působícími v oblasti EVVO (ekoosvětové akce a součinnost v dotačních schématech MČ Praha 10)
 10. Podpora principů udržitelného života a rozvoje v podmínkách MČ Praha 10
 11. Problematika znečištění ovzduší a hlukového zatížení lokalit MČ Praha 10
 12. Podpora rekonstrukcí komunikací, ulic a veřejných prostranství s dopadem na dopravní situaci dotčených lokalit
 13. Podpora šetrných a moderních způsobů dopravy ve městě (MHD, cyklistika, pěší)
 14. Problematika změn MHD s významným dopadem na občany

D. Předseda VŽPI je pro výkon své funkce uvolněn a jeho činností je především:

 1. Komunikace s občany MČ Praha 10 v záležitostech působnosti a rámcového plánu činností VŽPI
 2. Řízení jednání VŽPI a koordinace činnosti VŽPI s ostatními složkami ZMČ, RMČ a ÚMČ Praha 10
 3. Zastupování VŽPI na venek v období mezi jednáními výboru a spolupráce s gesčními členy rady MČ ve věcech rámcového plánu činností VŽPI a dalších schválených pověření či zmocnění ZMČ nebo VŽPI
 4. Dohled nad souladem činnosti VŽPI s aktivitami Agendy 21 na MČ Praha 10 a spolupráce při přípravě osvěty veřejnosti v oblasti udržitelného rozvoje
 5. Spolupráce na návrhu stanovisek VŽPI k záměrům a koncepcím na území MČ Praha 10 nebo mající vliv na území MČ Praha 10, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
TERMÍNY JEDNÁNÍ

Jednání budou probíhat  zpravidla od 17:00 ve Středisku územního rozvoje, přízemí budovy B, proti vstupu do budovy A.

11. ledna 2021 od 17:00 on-line - Pozvánka (DOC, 90 kB)
15. února 2021 od 17:30 on-line  Pozvánka (DOC, 90 kB)
29. březba 2021 od 17:00 - Pozvánka (DOC, 90 kB)
3. května 2021 od 17:00 – zrušeno
24. května 2021 od 17:00 - Pozvánka (DOC, 100 kB)
28. června 2021 od 17:00 - Pozvánka (DOC, 100 kB)
30. srpna 2021 od 17:00 - Pozvánka (DOC, 100 kB)
21. září 2021 od 16:00 - Pozvánka (DOC, 100 kB)
18. října 2021 od 17:00 - Pozvánka (DOC, 100 kB)
14. prosince 2021 od 16:00 - Pozvánka (DOC, 100 kB)

Jednání v roce 2022:

31. ledna - Pozvánka (DOC, 100 kB)
21. února - Pozvánka (DOC, 100 kB)
28. března - Pozvánka (DOC, 100 kB)
25. dubna zrušeno
16. května - Pozvánka (DOC, 93 kB)
30. května - Pozvánka (DOC, 95 kB)
20. června - Pozvánka (DOC, 94 kB)
29. srpna

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z 20. června 2022 (PDF, 670 kB)
Zápis z 30. května 2022 (PDF, 690 kB)
Zápis z 16. května 2022 (PDF, 680 kB)
Zápis z 28. března 2022 (PDF, 682 kB)
Zápis z 21. února 2022 (PDF, 680 kB)
Zápis z 31. ledna 2022 (PDF, 320 kB)
Zápis z 14. prosince 2021 (PDF, 157 kB)
Zápis z 18. října 2021 (PDF, 700 kB)
Zápis z 21. září 2021 (PDF, 670 kB)
Zápis z 30. srpna 2021 (PDF, 700 kB)
Zápis z 28. června 2021 (PDF, 110 kB)
Zápis z 24. května 2021 (PDF, 800 kB)
Zápis z 29. března 2021 (PDF, 5,1 MB)
Zápis z 15. února 2021 (PDF, 4,4 MB)
Zápis z 11. ledna 2021 (PDF, 4,2 MB)
Zápis z 7. prosince 2020 (PDF, 3,6 MB)
Zápis z 5. října 2020 (PDF, 2,7 MB)
Zápis z 7. září 2020 (PDF, 3,5 MB)
Zápis z 29. června 2020 (PDF, 3,8 MB)
Zápis z 1. června 2020 (PDF, 3,9 MB)
Zápis z 4. května 2020 (PDF, 5,0 MB)
Zápis z 9. března 2020 (PDF, 7,6 MB)
Zápis z 3. února 2020 (PDF, 2,8 MB)
Zápis z 6. ledna 2020 (PDF, 2,8 MB)
Zápis z 2. prosince 2019 (PDF, 3,0 MB)
Zápis z 18. listopadu 2019 (PDF, 1,6 MB)
Zápis z 4. listopadu 2019 (PDF, 5,7 MB)
Zápis z 7. října 2019 (PDF, 2,8 MB)
Zápis z 23. září 2019 (PDF, 2,2 MB)
Zápis z 2. září 2019 (PDF, 2,8 MB)
Zápis z 3. června 2019 (PDF, 2,4 MB)
Zápis z 13. května 2019 (PDF, 2,3 MB)
Zápis z 8. dubna 2019 (PDF, 2,1 MB)

 

 

Členové výboru

Mgr. Denisa Řezníčková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně Komise pro dopravu a parkování
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: denisa.stonackova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise výchovně vzdělávací

Ing. Milan Maršálek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: milan.marsalek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 246
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise územního rozvoje
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Jaroslav Štěpánek, MBA

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jaroslav.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise bezpečnostní
 • Komise pro podporu podnikání

Mgr. Matěj Štěpánek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: matej.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise bezpečnostní

Ing. Roman Bulíček

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: roman.bulicek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

Ing. Miroslav Kos

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: miroslav.kos@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: viktor.lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

 

Mohlo by vás také zajímat