Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Desítka vyčlení 30 milionů na dotace. Občané a organizace mohou žádat ve čtyřech oblastech podpory

MČ Praha 10 opět podpoří prostřednictvím dotací své občany a organizace na svém území. Právnické i fyzické osoby mohou od 11. do 24. října žádat o příspěvek jak na celoroční činnost, tak na jednorázové aktivity. Dotační programy pro rok 2022 fungují ve čtyřech oblastech (kultura, sport, sociální a zdravotní oblast, ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje) a desátá městská část na ně plánuje vyčlenit 30 milionů korun ze svého rozpočtu.

Publikováno: 30.09.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Granty a dotace3504

„Stejně jako vloni, i letos vnímám naši podporu prostřednictvím dotací jako důležitější než kdykoliv v minulosti. Pandemie koronaviru totiž zkomplikovala život spoustě lidem a ohrozila existenci řady organizací, jež fungují do jisté míry na dobrovolnosti a entuziasmu svých členů,“ říká Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní pro rozpočet, finance a právě dotace.

Ta zároveň zdůrazňuje, že silnou stránkou Desítky je právě aktivita místních občanů a bohatý komunitní a sousedský život. „Toho si opravdu ceníme a systematicky podporujeme menší i větší projekty našich obyvatel, kteří nám, na základě svých každodenních zkušeností, přinášejí velmi cenné podněty,“ oceňuje radní Sedmihradská. „Samotné podání dotační žádosti s sebou pochopitelně nese dost práce, díky dotačnímu systému se nám však podařilo výrazně snížit administrativní zátěž a odstranit ´papírování´,“ doplňuje Lucie Sedmihradská.

Radnice navíc pořádá pro zájemce – stejně jako vloni – celkem tři semináře. Na nich vysvětlí celý proces a zodpoví veškeré dotazy, tak aby při vyplňování a podávání žádostí nedocházelo ke zbytečným chybám. Semináře proběhnou v pondělí 4. října od 16:00 do 18:00 hodin, o den později v časech 8:00 – 10:00 hodin, ve středu 6. října 2021 pak v rozmezí 16:00 – 18:00 hodin. Ve všech případech se setkání uskuteční na radnici, konkrétně ve Středisku územního rozvoje.

Žádosti lze mohou podávat od 11. do 24. října 2021, a to elektronicky, prostřednictvím systému Grantys, a současně buď datovou schránkou, nebo v tištěné podobě (osobní předání na podatelně úřadu, či poštou).

Podrobnější informace jsou na webu MČ Praha 10

 

Jak Desítka zapojuje veřejnost:

Vršovická radnice své občany systematicky zapojuje do zvelebování desáté městské části a vylepšování poskytovaných služeb. Kromě dotací mohou občané každoročně využít i tzv. zásobníku projektů, který je určený pro menší projekty do 50 tisíc Kč. Dlouhodobý rozvoj Desítky pak definuje Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2020 – 2030 (www.strategieprodesitku.cz), který byl vloni schválený Zastupitelstvem městské části, a na jehož realizaci se stovkami nápadů a podnětů podíleli také sami občané. Strategické cíle městská část naplňuje prostřednictvím akčních plánů na každý rok, a i do nich bude zapracovávat podněty svých obyvatelů.