Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10

Soutěž „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“ je pro letošek minulostí! Odborná porota složená z volených zástupců Desítky navrhla dne 3. června 2020 finanční podporu 25 projektům, výsledky schválila 9. června 2020 Rada městské části. Celkem bude mezi nápady na malé kulturní nebo komunitní akce, drobné úpravy veřejných prostranství a další myšlenky na zlepšení života místních obyvatel alokována částka 774 931 korun.

Hlásit se mohli jednotlivci i organizace, a to jak s dlouhodobějšími aktivitami, tak jednorázovými akcemi. Pestré byly i oblasti, v nichž jednotliví účastníci „soutěžili“ – finanční příspěvek získaly projekty na ochranu přírody, umělecké počiny i nápady na tvorbu outdoorových prvků. Každému mohla být přidělena dotace až 50 tisíc korun.

V souvislosti s aktuální koronavirovou situací bylo podávání přihlášek oproti původnímu plánu posunuto o víc než dva týdny.

Uzavírání smluv s příjemci dotací proběhne v 2. polovině měsíce června. Příjemci dotací budou emailem informováni s podrobnějšími informacemi. 

Celkový přehled podpořených projektů (Excell, 25kB)

Metodika pro vyúčtování (Word, 5kB)

Vzorová smlouva (10kB)

Logo MČ Praha 10 (ZIP, 620kB)

Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotací (PDF, 1,4MB)

Pravidla soutěže (PDF, 600kB)

Vzor žádosti (PDF, 700kB)

Potvrzení o podání žádosti (Word, 20kB)

 

 

 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10