Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10

Soutěž „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“ podporuje aktivitu a zájem obyvatel městské části Praha 10 o úpravu veřejného prostoru, komunitní a sousedské akce a akce menšího rozsahu významné pro kulturní a společenský rozvoj městské části Praha 10 (například akce k oslavám 30 let od „Sametové revoluce“).

Nabízí příležitost podpořit menší projekty, které mohou vymyslet a zorganizovat sami obyvatelé, kteří mají zájem upravit veřejný prostor na území MČ Praha 10, či zlepšit kvalitu života obyvatel městské části Praha 10 pořádáním akce menšího rozsahu významné pro kulturní a společenský rozvoj městské části Praha 10, nebo uspořádat komunitní a sousedské akce na území městské části Praha 10, bez nutnosti sdružovat se v oficiálních spolcích.

MČ Praha 10 nabízí formou veřejné podpory možnost získat dotaci maximálně do výše 50 tisíc Kč na úhradu materiálových a režijních nákladů spojených s realizací oceněných projektů.

Může se jednat o jednorázové akce i akce dlouhodobého charakteru realizované nejpozději do dne předložení vyúčtování realizovaného projektu, tj. do 30. 11. 2019.

Soutěž přináší inovativní způsob podpory vztahu místních obyvatel s lokalitou, ve které žijí. Myšlenka soutěže pracuje s předpokladem, že lidé, kteří se podílí na vzhledu a společenském dění v lokalitě, si k tomuto místu vytvoří užší osobní vztah, a následně pak o tato místa více pečují a chrání je.

 

ŽÁDOST O PODPORU V SOUTĚŽI

Žádost musí obsahovat:

 • přihlášku (vyplněný formulář)
 • popis projektu
 • rámcový rozpočet projektu
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti a o bezdlužnosti právnické osoby, anebo Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti a o bezdlužnosti fyzické osoby

 

HODNOCENÍ SOUTĚŽE

Pro zajištění řádného průběhu soutěže, zejména nestranného a objektivního posuzování přihlášených projektů, bude sestavena pětičlenná odborná porota ze zástupců RMČ Praha 10 a úředníků ÚMČ Praha 10. Tajemníkem odborné poroty bude úředník zařazený do organizační struktury ÚMČ Praha 10 bez hlasovacího práva. Hodnocení soutěže proběhne na základě níže uvedených hodnotících kritérií.

Hodnotící kritéria:

 • realizovatelnost
 • přínos pro obyvatele MČ Praha 10                                                              
 • míra zapojení místních obyvatel                                                                     
 • úroveň a forma zpracování projektu                                    
 • originalita                                                                                         

 

ZAMĚŘENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

Soutěž je rozdělena dle zaměření projektu:

 • úpravu veřejného prostoru na území MČ Praha 10
 • komunitní a sousedské akce na území MČ Praha 10
 • akce menšího rozsahu významné pro kulturní a společenský rozvoj městské části Praha 10 (například akce k oslavám 30 let od sametové revoluce) 

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 • Vyhlášení soutěže: 5. dubna 2019
 • Příjem žádostí od: 6. května 2019
 • Uzávěrka pro odevzdání žádostí: 17. května 2019
 • Vyhlášení výsledků soutěže: do poloviny června 2019
 • Vyúčtování nákladů projektu a předložení závěrečné zprávy: nejpozději do 30. listopadu 2019

 

Ke stažení:

 1. Pravidla soutěže (PDF, 580kB)
 2. Přihláška do soutěže, popis projektu, rámcový rozpočet projektu (Excel, 75kB)
 3. Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti a o bezdlužnosti právnické osoby (Word, 32kB)
 4. Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti a o bezdlužnosti fyzické osoby (Word, 30kB)
 5. Informace pro subjekt údajů ke zpracování osobních údajů v rámci žádosti do soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ (čl. 13 GDPR) (Word, 51kB)

 

 

 

 

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10