Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 279 ze dne 12. 4. 2022 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Energetická úspora objektu MŠ U Roháčových kasáren“

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 481

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 279 ze dne 12. 4. 2022 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Energetická úspora objektu MŠ U Roháčových kasáren“ v bodě II., odst. 1.2., a to nejpozději do 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         samospráva; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-255869/2022

 

Zpět na začátek usnesení