Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 462

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

udělení mimořádné odměny paní Evě Lexové, pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

1.1.    informovat dotyčnou pracovnici příspěvkové organizace o udělení odměny dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 20. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         sociální oblast

Provede:         Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-233699/2022

Zpět na začátek usnesení