Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3036) určené na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 453

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. zvýšení rozpočtu v příjmové části

Zvýšení paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi s ÚZ 81 - Účelová neinvestiční dotace HMP

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1091

6330

4137

000000081

 

+ 300,0

 

  1. zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení účelové neinvestiční dotace paragrafu Činnost místní správy a položky Služby školení a vzdělávání s ÚZ 81 - Účelová neinvestiční dotace HMP

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5167

000000081

 

+ 300,0

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést změnu rozpočtu Městské části Praha 10 na rok 2022 podle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodářská správa; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Bc. Götzová, pověřená ved. OHS

Číslo tisku:      P10-235416/2022

 

Zpět na začátek usnesení