Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení účetní závěrky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za rok 2021

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 365

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

účetní závěrku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za rok 2021 na základě podkladů uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; rozpočet; sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-179924/2022

 

Zpět na začátek usnesení