Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu pozemku - zahrádky

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 348

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření smluv o nájmu pozemku - zahrádky s žadateli dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v souladu s čl. IV. odst. 3 Podmínek veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu pozemku - zahrádky

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. podepsat smlouvy o nájmu pozemku - zahrádky s žadateli dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 29. 7. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-177547/2022

 

Zpět na začátek usnesení