Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 225

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování Městské části Praha 10 v soudních sporech proti osobám dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    zajistit podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování Městské části Praha 10 v soudních sporech dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 26. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         dluhy na nájmu

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-112626/2022

 

Zpět na začátek usnesení