Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8007)

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 221

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8007) dle následující tabulky:

 

  1. zvýšení

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položce Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Praha) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy s ÚZ 000000014 - Neinvestiční finanční prostředky na úhradu nákladů sociálních pohřbů

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

1051

6330

4137

000000014

+ 23,8

 

  1. zvýšení

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Pohřebnictví a položce Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu s ÚZ 000000014 - Neinvestiční finanční prostředky na úhradu nákladů sociálních pohřbů

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0851

3632

5811

000000014

+ 23,8

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést rozdělení dotace v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         rozpočet; sociální oblast

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-091847/2022

 

Zpět na začátek usnesení