Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení

Datum přijetí: 1.3.2022
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 147

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pronájem bytu a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP dne

9. 2. 2022 dle bodu č.

KBP/2/13,16,20,25,26,28/22

KBP souhlasí s přidělením bytu

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Na dobu

Adresa bytu

Počet bodů

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

1+0

31,59 m2

*****

určitou

2 roky

Přípotoční 869/19

Praha 10

37

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

1+kk

30,82 m2

*****

určitou

2 roky

Počernická 524/64 Praha 10

38

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

2+1

54,36 m2

*****

určitou

2 roky

K Louži 1312/1

Praha 10

44

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

1+1

37,79 m2

*****

určitou

2 roky

Průběžná 1943/66

Praha 10

36

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

2+kk

45,50 m2

*****

určitou

2 roky

Počernická 524/64 Praha 10

36

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

2+1

66,50

*****

určitou

2 roky

Průběžná 1939/19

Praha 10

38

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Petr  B e n e š

místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-066800/2022

 

Zpět na začátek usnesení