Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí daru Gymnáziu Přípotoční na realizaci vítězného projektu „Moje stopa ve škole“

Datum přijetí: 1.3.2022
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 143

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    změnu rozpočtu v odvětví ORJ 0063 - Projekty MČ Praha 10:

 

aa)  snížení výdajové části neinvestičních finančních prostředků paragrafu Ostatní záležitosti kultury, položky Nákup ostatních služeb, ORG 602

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0663

3319

5169

 

602

  • 35

 

ab)  zvýšení výdajové části investičních finančních prostředků paragrafu Gymnázia, položky Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0463

3121

6359

 

 

+ 35

 

b)    Darovací smlouvu Gymnáziu Přípotoční, Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

1.1.    podepsat Darovací smlouvu Gymnáziu Přípotoční, Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00

 

Termín: 15. 3. 2022

 

2. Ing. Smělé, vedoucí OEK

2.1.    provést změnu rozpočtu v ORJ 0063 - Projekty MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

3. R. Chmelové, starostce

3.1.    zajistit předání podepsané Darovací smlouvu řediteli Gymnázia Přípotoční, Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Petr  B e n e š

místostarosta

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         participativní rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK Mgr. Procházka, ved. OKP; R. Chmelová, starostka

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-071039/2022

 

Zpět na začátek usnesení