Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities

Předseda komise: Ing. Ivan Mikoláš (Česká pirátská strana)

Tajemník komise: Markéta Kotková, 267 093 606, marketa.kotkova@praha10.cz
Náplň: 

Předmět činnosti:

 1. Komise zpracovává stanoviska, doporučení a podklady ve vztahu k předmětu své činnosti ve vztahu k MČ Praha 10 jako podklad pro jednání rady.
 2. Na vyžádání Rady plní komise kontrolní a koncepční funkci. O této činnosti radu pravidelně informuje.
 3. Komise se vyjadřuje k části rozpočtu MČ Praha 10, která se týká oblasti působnosti komise.
 4. Komise je iniciačním a poradním orgánem RMČ Prahy 10 v oblasti otevřenosti radnice a aplikace souvisejících informačních technologií.
 5. Komise svou práci vykonává prostřednictvím svých členů, v případě potřeby si může na konkrétní problematiku přizvat odborné experty.

Oblast informační - otázky týkající se:

 1. Internetové domény. Sjednocení registrátorů, převod z fyzických osob na MČ Praha 10. Přehled registrovaných domén v příloze materiálu. Diskuse k jejich využití, případnému přesměrování obsahu. Případné prodloužení jejich životnosti po dobu volebního období.  Diskuse k úpravě grafického vzhledu stávajícího webu MČ. Administrace obsahu stránek současného webu MČ. Nastavení procesů aktualizace stránek, propojení s ostatními informačními kanály a naopak.
 2. Profily MČ Praha 10 a jejích aktivit na sociálních sítích. Přehled profilů a jejich správců. Navrhnout koncepci jejich využití, včetně návrhu finanční podpory jejich propagace.
 3. Externí informační systémy MČ Praha 10 – pokrytí, počet uživatelů a vývoj penetrace. Obsah zpráv, frekvence, způsob komunikace.
 4. Informační tiskoviny a letáky MČ Praha 10. Náklad, finanční náklady, poptávka a potřeba, aktualizace, distribuce.

Oblast otevřené radnice - otázky týkající se:

 1. Informační desky a vývěsky. Stojany s materiály. Pokrytí, aktualizace obsahu. Rozšíření do budov v majetku a na území MČ (LDN, domovy důchodců, školy, polikliniky …).
 2. Informační centra Prahy 10.
 3. Zveřejňování zápisů výborů, komisí, jednání ZMČ, všech materiálů v anonymizované formě, které umožňuje zákon.
 4. Změny obsahu webů.
 5. Tzv. „rozklikávací“ rozpočet.
 6. Mapa projektů MČ Praha 10.
 7. Komunikace s občany – setkání, diskuse, otevřená fóra.
 8. Zveřejnění hlasování ZMČ, včetně podkladů jednání.
 9. Zveřejnění smluv uzavřených MČ Praha 10.
 10. Zveřejnění výběrových řízení a nabídek.
 11. Důležité odkazy na systémy sloužící ke kontrole práce politiků.
 12. Edukativní činnost směrem k občanům MČ Praha 10 – jak pracovat s dostupnými informacemi.
 13. Provozní doba radnice.
 14. Zabezpečení dat.
 15. Zveřejnění archivu videozáznamů ze ZMČ.

Oblast Smart Cities - otázky týkající se:

 1. Informace o aktuálním stavu Smart Cities na Praze 10, běžící projekty a aktuálně připravované.
 2. Elektronizace procesů úřadu MČ Praha 10. Oběh dokumentů, sdílení dat, komunikace mezi zaměstnanci a občany.
 3. Aplikace.

 

​Členové komise - odborníci z řad veřejnosti:

 • Marek Reimer

 

Členové komise

Mgr. Ivana Cabrnochová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Starostové pro Prahu-Zelená pro 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ivana.cabrnochova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Finanční výbor
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Jiří Komrska

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise bezpečnostní
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jiri.komrska@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Komise bezpečnostní
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise památková

Martin Kostka

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martin.kostka@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Finanční výbor
 • Komise bytové politiky
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

Ing. Ladislav Koubek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ladislav.koubek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

Mgr. Pavel Mareš

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise výchovně vzdělávací
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: pavel.mares@praha10.cz
Kontaktní telefon: 721 285 237
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Ing. Ivan Mikoláš

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky, předseda Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ivan.mikolas@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 121
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise pro podporu podnikání

Bc. Lukáš Tyl

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: lukas.tyl@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

Mgr. Veronika Žolčáková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně Komise bytové politiky
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: veronika.zolcakova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise bytové politiky
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

 

Mohlo by vás také zajímat