Text/HTML

Vyhlášení II. kola grantového řízení pro rok 2011

Městská část Praha 10

vyhlašuje

II. kolo grantového řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu v oblasti kultury a umění – celoroční činnost

Program I - Kultura a umění

I.1. Celoroční kulturní a umělecká činnost

Způsob poskytnutí dotace

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace – grantu pro rok 2011 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10.

Zásady včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části

Praha 10 www.praha10.cz  a v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10

- Vršovická 68, Praha 10

- Plaňanská 1, Praha 10

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy, bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích grantového řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů  budou  po ukončení grantového řízení vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech vybraných projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10.

Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí

Žádosti je možné podávat od 7.3.2011 do 6.4.2011.

Žádost o dotaci může být podána :

osobně v podatelně  Úřadu městské části Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

doporučeně poštou na adresu:

Městská část Praha 10

Oddělení občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů/ KS

Vršovická 68

101 38  Praha 10

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

Podatelna ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68 a Plaňanská 1, je otevřena:

Pondělí

8:00 - 17:30

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:30

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

Kontaktní osobou pro konzultace je paní Pavla Čejková, vedoucí oddělení občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů/ KS,  tel.  spojení:  267 093 511,

e-mail: pavlac@praha10.cz

Na internetových stránkách formuláře Žádosti otevřete tak, že na modře vyznačené tématické oblasti ve vyhlášeném grantovém řízení kliknete myší.

 

© 2013–2024 MČ Praha 10 | Licence Creative Commons

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30