Text/HTML

Vyhlášení II. kola grantového řízení pro rok 2011

Městská část Praha 10

vyhlašuje

II. kolo grantového řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu v oblasti kultury a umění – celoroční činnost

Program I - Kultura a umění

I.1. Celoroční kulturní a umělecká činnost

Způsob poskytnutí dotace

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace – grantu pro rok 2011 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10.

Zásady včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části

Praha 10 www.praha10.cz  a v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10

- Vršovická 68, Praha 10

- Plaňanská 1, Praha 10

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy, bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích grantového řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů  budou  po ukončení grantového řízení vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech vybraných projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10.

Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí

Žádosti je možné podávat od 7.3.2011 do 6.4.2011.

Žádost o dotaci může být podána :

osobně v podatelně  Úřadu městské části Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

doporučeně poštou na adresu:

Městská část Praha 10

Oddělení občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů/ KS

Vršovická 68

101 38  Praha 10

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

Podatelna ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68 a Plaňanská 1, je otevřena:

Pondělí

8:00 - 17:30

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:30

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

Kontaktní osobou pro konzultace je paní Pavla Čejková, vedoucí oddělení občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů/ KS,  tel.  spojení:  267 093 511,

e-mail: pavlac@praha10.cz

Na internetových stránkách formuláře Žádosti otevřete tak, že na modře vyznačené tématické oblasti ve vyhlášeném grantovém řízení kliknete myší.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10