Aktuality z oblasti financí

Rada MČ Praha 10 bude jednat online, počet zaměstnanců na radnici se sníží na nezbytné minimum

Městská část Praha 10 dále zvyšuje bezpečnostní opatření na úřadu a prevenci onemocnění COVID-19. Rada MČ dnes schválila úpravu jednacího řádu, podle níž bude moci v době trvání nouzového stavu v ČR jednat prostřednictvím videokonferencí. V souladu s Usnesením Vlády ČR se počínaje zítřkem sníží počet zaměstnanců přítomných na radnici na nezbytné minimum.

Publikováno: 17.03.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ, Volené orgány, Koronavirus3142

Videokonference namísto prezenčních schůzek využívá městská část už v případě Krizového štábu či porad vedení, online řešení bude rozšiřovat i na další jednání. Osobně scházet se ode dneška až do konce nouzového stavu v Česku nemusí Rada MČ Praha 10.

Kromě toho radní odsouhlasili další opatření, které reaguje na vládní usnesení z 15. března. To úřadům mj. ukládá, aby zajišťovaly svůj chod nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu. MČ Praha 10 hned v pondělí zahájila přípravu operativního chodu radnice, ten začne fungovat počínaje zítřkem. Zaměstnanci, jejichž pracovní náplň to dovolí, budou až do odvolání pracovat pouze z domova, další se budou střídat. „Důvody hodnými zvláštního zřetele při omezování provozu pracovišť jsou v prvé řadě věk zaměstnanců ÚMČ nad 70 let a těhotenství,“ stojí v důvodové zprávě k materiálu.

„Odhadujeme, že celkový počet pracovníků na radnici se sníží minimálně na polovinu. Materiál na jednání Rady MČ jsme připravili po pečlivé konzultaci s vedoucími pracovníky, aby byla akceschopnost a obslužnost úřadu zachována,“ říká starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová (VLASTA). „Zároveň jsme omezili úřední hodiny a opakovaně apelujeme na občany, aby chodili jen v opravdu nezbytných případech. Po vstupu do budovy absolvuje každý návštěvník telefonickou konzultaci s pracovníkem příslušného odboru, která prokáže, zda je osobní schůzka nutná. Od zítřka je vstup obyvatel na radnici podmíněn zakrytým nosem a zakrytými ústy,“ doplňuje starostka.

 

Aktuální informace z městské části v souvislosti se šířením koronaviru