Koronavirus

Základní informace

Na ÚMČ Praha 10 platí, stejně jako v ostatních vnitřních prostorech, zvláštní opatření. Každý návštěvník musí mít při návštěvě budovy zakrytý nos a zakrytá ústa. Úřední hodiny jsou od 12. října omezeny na pondělí (8:00 - 13:00 hodin) a středu (12:00 - 17:00 hodin), podatelna i nadále funguje bez omezení. Prosíme, abyste radnici navštěvovali jen v nejnutnějších případech, v ostatních využívali telefonických konzultací či své žádosti řešili elektronicky. 

Přehled aktuálních opatření naleznete na stránkách Vlády ČR (www.vlada.cz)

Veškeré důležité informace jsou k dispozici na speciálně zřízené stránce Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru. (koronavirus.mzcr.cz)

Městská část bude na epidemiologickou situaci i nadále průběžně reagovat a v případě potřeby zavádět další opatření a rozšiřovat síť svých služeb tak, jako v jarních měsících roku 2020.

Další informace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10