Aktuality z oblasti financí

Češi se až na výjimky nesmějí volně pohybovat

Lidé se až na nezbytné výjimky (zejména cestu do práce a z práce) nesmějí volně pohybovat. Mimořádné opatření, o kterém rozhodla Vláda ČR, platí do 24. března 6:00 ráno.

Karanténa byla zavedena v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Podrobnosti, jakož i další rozhodnutí z mimořádného vládního jednání najdete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-15--brezna-2020-180378/

Aktuální informace z městské části v souvislosti se šířením koronaviru