E-Úřad - E-learningový vzdělávací program pro další vzdělávání pracovníků ve veřejné správě

Logo operačního programu

Číslo projektu:

CZ.04.3.07/3.2.01.2/ 2083

Termín realizace projektu:

1. 1. 2006 – 31. 3. 2008

Poskytovatel dotace:

MHMP, program JPD3 

Částka dotace pro Prahu 10:

5 538 840,- Kč

Partneři projektu:

S-COMP Centre CZ, s.r.o., Cross Czech, a.s., Vysoká škola finanční a správní

 

Městská část Praha 10 získala finanční příspěvek na projekt na základě ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. JPD 3/152 ze státního rozpočtu ČR v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na otázku dalšího vzdělávání zaměstnanců Městské části Praha 10 zařazených do Úřadu m. č. Praha 10. Výsledkem projektu je komplexní třístupňový e-learningový program dalšího vzdělávání úředníků a zaměstnanců ve veřejné správě, založený na systému MS Class Server, a zavedení e-learningu jako efektivní metody dalšího vzdělávání. Tento vzdělávací program je strukturován podle vzdělávacích a kariérních plánů úředníků a zaměstnanců a sestává ze samostatných, nově vyvinutých, výukových modulů zaměřených na obecné i úzce specifické vzdělávání. V rámci projektu byla rozšiřována možnost profesního vzdělávání úředníků. Program byl strukturován podle vzdělávacích a kariérních plánů zaměstnanců, skládal se ze samostatných výukových modulů na obecné i úzce odborné specifické úrovni.

Výstupy projektu:

Pro používání elearningových modulů jsme zaškolili 10 lektorů. V rámci projektu jsme proškolili 100 zaměstnanců MČ Praha 10. Bylo vytvořeno 20 elearningových modulů.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10