Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k výzvě MČ Praha 10 hlavnímu městu Praha k dostavbě severovýchodního segmentu Městského okruhu

Datum přijetí: 16.11.2017
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: 879

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

usnesení z 28. jednání Komise územního rozvoje ze dne 25. 10. 2017, usnesení z 26. jednání Výboru dopravy a cyklostezek ze dne 8. 11. 2017 a informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   doporučuje

a)    ZMČ Praha 10 požadovat pokračování přípravy realizace dostavby severovýchodního segmentu Městského okruhu, a to dle platného stanoviska EIA

b)    ZMČ Praha 10 vyslovit nesouhlas s řešením Městského okruhu tzv. variantou „duál“

c)    ZMČ Praha 10 vyzvat HMP k zajištění plynulosti přípravy projektové dokumentace severovýchodního segmentu Městského okruhu

 

III. souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

IV. pověřuje
Ing. Martina Hejla, uvolněného člena RMČ, předložit výzvu MČ Praha 10 hlavnímu městu Praha k dostavbě severovýchodního segmentu Městského okruhu na 18. jednání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Hejl, uvolněný člen RMČ

Anotace:         doprava a inženýrské sítě

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽD

Číslo tisku:      P10-113472/2017

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10